Partneri

Bratislavský kraj

ANMIMA, Cablkova 3, 821 04 Bratislava
tel: 05/4821 3460, 02/4821 2340, fax: 02/4821 3444
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

BOA s.r.o, Trebišovská 19, 821 06 Bratislava, Prevádzka: Lieskovec 13
tel/fax: 02/455 20 482
e-mail: boa@boa.sk

BQZ s.r.o., Mlynarovičova č. súp. 2660, 851 03 Bratislava
tel: +421 948 344 652
e-mail: bqz@bqz.sk

EDEN EL-MAT s.r.o., Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava
tel: 02/5363 7394, 02/5363 7395 , fax: 02/ 5363 7916, 02/5363 7921
e-mail: edenba@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Ivánska cesta, 821 04 Mokráň záhon Bratislava
tel: 02/4363 5367, 02/4329 6673, fax: 02/4329 6646, 02/4341 1980
e-mail: predajna.ba@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

I+M Elektro, Vajanského 70, 900 01 Modra
tel.: 033/ 647 4811, fax: 033/647 4811
e-mail: info@imelektro.eu
http://www.imelektro.eu/

I-CENTER, s.r.o., Tuhovská 27, 831 06 Bratislava
tel: 02/4910 1626, fax: 02/4910 1637
e-mail: i-center@i-center.sk
http://www.i-center.sk/

MAXXEL, a.s. , Mlynské Nivy 56 , 820 03 Bratislava
tel: 02/536 30 231, fax: 02/536 30 324
e-mail: info@maxxel.sk
http://www.maxxel.sk/

MC-Elektro, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
tel: 02/442 538 65, fax: 02/442 538 00
e-mail: sekretariat@mc-elektro.sk
http://www.mc-elektro.sk/

MURAT, s r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
tel: 033/6481 151, 033/6481 159, fax: 033/6423 672, 033/6481 119
e-mail: murat@murat.sk, odbyt@murat.sk
http://www.murat.sk/

VEREX ELTO, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4911 1930-32, fax: 02/4911 1990
e-mail: kucera@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/

ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. mája 99/24, 901 01 Malacky
tel: 034/774 11 75, 0903 430 803
e-mail: elmat@elmat.sk
http://www.elmat.sk/http://www.digestor.info/