Partneri

Žilinský kraj

ANMIMA, Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 51 37, fax: 041/763 48 48
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

ANMIMA, Ulica 1. Mája, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/55 201 02, fax: 044/552 86 30
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

BKL ELEKTRO, Pri Turci, 036 01 Martin
tel/fax:043/413 4610
e-mail: bkl@nextra.sk

BKL ELEKTRO, Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
tel/fax:043/586 6549

ELSPOIN spol. s.r.o Fullova 1/935 015 01 
http://www.elspoin.sk/

HAGARD: HAL, Kvačalova 11/B, 010 04 Žilina - Závodie
tel: 041/7244 365, fax: 041/7632 446
e-mail: za@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

ELMAT - KONEX elektro s.r.o., Podhora 51 - obchodný dom ADRIA, 034 01 Ružomberok
tel: 044/43 22 128, fax: 044/43 00 286
e-mail: rbkmop@konex.sk
http://www.konex.sk/

Konex Elektro Tatranská 2014, Ružomberok, 034 01
rbk@konex.sk
www.konex.sk

IMAO electric, s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
tel.: 043 / 23 88 714
e-mail: namestovo@imao.sk
http://www.imao.sk/

IMAO electric, s.r.o., Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 22 11
e-mail: tvrdosin@imao.sk
http://www.imao.sk/

KP s.r.o, Kragujevská 4, 010 01 Žilina
tel.:041/564 0525-517, tel/fax:041/564 0618

KP s.r.o, Janka Kráľa 83, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:041/4215084

VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 041/5077055, fax: 044/547 4759
e-mail: info@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/

VEREX Žilina a.s., M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 2227,32 , fax: 041/5002 226
e-mail: info@verexzilina.sk
http://www.verexzilina.sk/

VEREX-ELTO s.r.o., 034 01 Ružomberok
tel:044/435 3221, fax:044/4323601
http://www.verexelto.sk/

Vikon s.r.o. Považské Podhradie 330 017 04 Považská Bystrica
www.vikon.sk
nakup@vikon.sk
objednavky@vikon.sk

Vikon s.r.o. – pobočka Trstená Oravická 617/20, areál OVP 028 01 Trstená
www.vikon.sk
trstena@vikon.sk
tel. +421 43 532 41 22