Kariéra

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti SEZ Krompachy,a.s.
Poznámka: Povinné údaje sú označené *

Osobné údaje:

Kontaktné údaje:

(Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)


Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:

v oblasti:

Obchod
Technológ
Výroba
Administratíva

Dosiahnuté vzdelanie a prax:

(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)


Jazykové znalosti:

Angličtina

žiadna
základná (základná komunikácia)
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore)
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore)
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka)

Iný jazyk:

žiadna
základná (základná komunikácia)
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore)
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore)
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka)

Doplňujúce údaje:

Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti SEZ Krompachy,a.s. . Spoločnosť SEZ Krompachy,a.s. sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien. к

Súhlasím so spracovanim osobných údajov