Projekty


ENERGOEFEKT“, výzva KaHR-21SP-1301


Inovácia bodového zvárania – vytvorenie pracovných miest pre MRK, výzva DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP


Inovácia bodového zvárania v SEZ Krompachy a.s., výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101


Nový kompaktný ochranný a istiaci prístroj pre trojfázové elektrické inštalácie", výzva KaHR-13SP-0801, projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne:


SEZAM - Systematická edukácia zamestnancov", výzva DOP-SIA-2009/1.2.1/01, projekt bol úspešne ukončený v stanovenom termíne: