Partneri

Trnavský kraj

HAGARD: HAL, a.s., Zavarská 10/-E, 917 00 Trnava
tel: 033/5571 207, fax: 033/5571 205
e-mail: tt@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

ELMAK, s.r.o., Hlboké 295, 906 31 Hlboké
Prevádzka: Turá lúka 84, 907 03 Myjava 3
tel.: 034/621 2267, 621 6015, fax: 034/654 0331
e-mail: elmak@elmak.sk

KOPÚN & spol., Šrobárova 1, Trnava 917 01
tel: 033/5501866, fax: 033/5341101
e-mail: kopuntt@kopun.sk
http://www.kopun.sk/