Partneri

Košický kraj

CB Elektro, s.r.o, Krivá 25, Košice 040 01
tel.: 055/677 11 73, fax: 055/677 11 73
e-mail: objednavky@cbelektro.sk
http://www.cbelektro.sk/

EDEN EL-MAT s.r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice
tel.: 055/633 0948 fax: 055/633 0949
e-mail: edenke@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

ELEKTROSET s.r.o. Krompachy, Okolie č. 6, 053 61 Spišské Vlachy
tel.:053/447 2067, 447 1506 , fax:053/447 1506
e-mail: elektroset1@stonline.sk

HAGARD: HAL, a.s., Holubyho 12, 040 11 Košice
tel: 055/677 0008, 9 , fax: 055/677 0006
e-mail: miroslav.pavlovic@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Močarianska 1, 071 01 Michalovce
tel.:056/688 2421, fax:056/688 2422
e-mail: marek.brehovsky@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o., Stavbárov 11, 071 01 Michalovce
tel.:056/642 0026 , fax:056/6442996
e-mail: konexmi@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o., Zimná 69, 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/4462 562
e-mail: konexsnv@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX ELEKTRO s.r.o., M.R. Štefánika, OD Jednota, 075 01 Trebišov
tel.: 056/672 7789, fax: 053/667 0040
e-mail: trebisov@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX-ELEKTRO s.r.o., Dopravná 1, 040 13, Košice
tel: 055/6704 210,220,230,240, fax: 055/6704 200
e-mail: konex@konex.sk
http://www.konex.sk/

KONEX-ELEKTRO s.r.o., Rožňavská 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: 055/4602 060, fax: 055/7901 630
e-mail: konex_moldava@konex.sk
http://www.konex.sk/

MONTREL Plus s.r.o., Šafárikova 79/A, 048 01 Rožňava
tel.: 058/788 1321, fax: 058/732 6772

SETEZA – ELEKTRO s.r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 0481 , fax: 053/441 3035
e-mail: seteza@seteza.sk

VATI, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce
tel/fax: 056/644 2693
e-mail: vati@minet.sk

VEREX-ELTO s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: 055/622 04 38, fax: 055/677 05 82
e-mail: fodor@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/