Partneri

Prešovský kraj

E.D.E.N - EL MAT s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 2958, 2784 , fax: 052/772 1572
e-mail: edenpp@edenelmat.sk
http://www.edenelmat.sk/

EDISON, Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou
tel/fax: 057/446 1139, 2784
e-mail: info@edison.sk
http://www.edison.sk/

ELMIT, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou
tel: +421 57 381 14 27 mobil: +421 908 107 200, +421 918 706 793
e-mail: miklos.frantisek@elmit.sk, info@elmit.sk, elmit@elmit.sk
www.elmit.sk

ELTRA - ELMAT s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov
tel.: 051/776 5017, tel/fax: 051/776 5016
e-mail: eltraelmat.odbyt@slovanet.sk
http://www.edenelmat.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Tolstého 1, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 2234 , tel/fax: 057/775 5818
e-mail: stanislav.sivecky@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: 052/776 7156,161 , fax: 052/7767157
e-mail: peter.lesicko@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
tel.: 051/773 4029, fax: 051/773 3747
e-mail: peter.mohler@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

JANÁK s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
tel.: 057/765 91 19, fax: 057/758 07 91
e-mail: elektromaterial@janak-zeriavy.sk
http://www.janak-zeriavy.sk/

KONEX-ELEKTROODBYT s.r.o., Stöcklova 13, 085 01 Bardejov
tel.: 054/488 2086, tel/fax: 054/472 9023
e-mail: konexbj@stonline.sk
http://www.konex.sk/

TVOJA doba s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov
tel.: 051/776 4478 , fax:051/748 4481
e-mail: tvojadoba@stonline.sk

VEREX-ELTO s.r.o., Jilemnického 4, 066 01 Humenné
tel.: 0902 955 660
e-mail: rusin@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/