Partneri

Nitriansky kraj

ELCONT - František Czeh, Mesačná 36, 945 01 Komárno
tel/fax:035/7700538
e-mail: elcont.komarno@nextra.sk

ELIM-ELEKTRO, Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 0754, tel/fax:035/640 1665
e-mail: elim.nz@nextra.sk

HAGARD: HAL, a.s., Pražská 9, 949 01 Nitra
tel.: 037/7913 000, tel/fax:037/7411 508
e-mail: nr@hadard.sk
http://www.hagard.sk/

J.M.ELEKTRO, Ludánska 17, 934 01 Levice
tel.: 036/630 7380-1,tel/fax: 036/630 7382
e-mail: j.m.elektro@slovanet.sk

MIKRA Nevidzany, Hlavná 331, 952 01 Vráble
tel.: 037/783 1113, tel/fax:037/783 3562
e-mail: mikrak@stonline.sk

ELEKTROMAT - NITRA, Mostná 13 a Cabajská 31, 949 01 Nitra
Tel/fax: 037/ 77 22 163, mob:0905 480 647, 0918 533 822
e-mail: elektromat@elektromat.sk
http://www.elektromat.sk/

SVENTEX s.r.o., Zelená ulica 102, 940 53 Nové Zámky
tel/fax:035/6426600-1-2
e-mail: sventex@stonline.sk

SVENTEX s.r.o., Novozámocká 102, 945 05 Nitra
tel/fax:037/655 8961-2-3
e-mail: sventex.nitra@zoznam.sk

TRIO-ELKO, I.Krasku 1, 934 01 Levice
tel/fax:036/631 3251
e-mail: trio.elko@post.sk

VEREX-ELTO, s.r.o., Pražská 10, 949 11 Nitra
tel.:037/692 7150, tel/fax:037/692 7112
e-mail: mihalik@verexelto.sk

Elvýro – Vladomír Bujna
Dopravná 4932/2C, 95501 Topoľčany
Email: elvyro.to@gmail.com
tel. 0918 566 848

ELEKTROMONT Topoľčany s.r.o.
Železničiarská 6
955 01 Topoľčany
www.elektromont.sk

predajna@elektromont.sk