Partneri

Trenčiansky kraj

ANMIMA, Textilná ul., 957 01, Bánovce nad Bebravou
tel: 038/760 45 39, fax: 038/760 45 39
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

ANMIMA, Zámostie - Zlatovská 1805, 911 01 Trenčín
tel: 032/652 19 33, fax: 032/652 19 32
e-mail: anmima@anmima.sk
http://www.anmima.sk/

AUTO AKR Elektra, Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
tel/fax: 046/542 1076
e-mail: rendek.akr@stonline.sk

ELOS, A. Hlinku 15, 921 01 Piešťany
tel.:033/773 0293, fax:033/773 0292
e-mail: elos@elos.sk
http://www.elos.sk/

ELEKTRO - MLM, s.r.o ,Stavbárov 12, 971 01 Prievidza
Predajňa svietidiel: 0948344377
Predajňa elektromateriálu: 0948344378
prevádzka Zápotôčky: 0948162842
E-mail: info@elektro-mlm.sk
http://www.elektro-mlm.sk

HAGARD: HAL, K zábraniu 112, 911 01 Trenčín
tel.:032/744 0510, fax: 032/7440 512
e-mail: tn@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 042 / 44 31 879, fax: 042 / 44 31 880
e-mail: imao@imao.sk
http://www.imao.sk/

KOPÚN a spol, 916 32 Hôrka nad Váhom
tel. 032-7798281, fax: 032-7798329
e-mail: kopun@ba.telecom.sk

VEREX-ELTO s.r.o., Zlatovská 27, 901 01 Trenčín
tel.:032/743 0071, fax:032/743 0074
e-mail: gavlasova@verexelto.sk
http://www.verexelto.sk/

Elmak s.r.o. Sídlo: Hlboké 295, 906 31, Hlboké
Prevádzka: Turá lúka 84, 907 03, Myjava 3
www.elmak.sk
elmak@elmak.sk