Partneri

Banskobystrický kraj

ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
tel.: 048/416 3505, fax: 048/416 3345
e-mail: alfex@bb.psg.sk
http://www.alfex.sk/

Elektro Friebert , Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
tel/fax: 045/674 2305
e-mail: wollnerova@friebert.sk
www.friebert.sk

CONSTRUCT s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica
tel/fax: 048/416 1715
e-mail: construct_elektro@isternet.sk

CONSTRUCT s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01, Lučenec
tel.: 047/432 2751, fax: 047/433 0252
e-mail: construct_elektro@isternet.sk
http://www.home.sk/www/construct/

CONSTRUCT s.r.o., Potravinárska 17, 979 01 Rimavská Sobota
tel.:047/563 3796

ELARO s.r.o., Cesta osloboditeľov 183, 977 01 Brezno
tel: 048/6111081, fax: 048/6114057
e-mail: elarobr@stonline.sk

Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN, Družstevná 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel: 047/581 1171 fax: 047/581 1172
e-mail: osv.obchod@elektron.sk, el.inst.obchod@elektron.sk
http://www.elektron.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen
tel.: 045/5394 269, fax: 045/5394 616
e-mail: zv@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

HAGARD: HAL, a.s., Kremnička č. 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 048/4204 001, fax: 048/4204 009
e-mail: bb@hagard.sk
http://www.hagard.sk/

MURAT CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec
tel: 047/432 5960, 718
e-mail: muratck@murat.sk

OSKO a.s., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
tel: 048/ 414 2954, fax: 048/ 416 2563
e-mail: osko@osko.sk
http://www.osko.sk/

OSKO a.s., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
tel: 045/ 540 1993, fax: 045/ 540 1994
e-mail: zvolen@osko.sk
http://www.osko.sk/

P.T.Elektro, Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 5644, tel/fax: 045/673 5645
e-mail: elektrop@stonline.sk