Nástrojáreň

Nástrojáreň ponúka konštrukciu, výrobu, opravy a údržby:

 • Foriem pre lisovanie termoplastov a termosetov
 • Nástrojov pre plošné a objemové tvárnenie
 • Zváracích, bodovacích, stehovacích, polohovacích, vŕtacích, závitovacích, frézovacích, upínacích, montážnych, nitovacích prípravkov ...

Nástrojáreň ďalej ponúka:

 • Výrobu strojárskych súčiastok
 • Mikronaváranie atď.

Okrem klasických obrábacích strojov nástrojáreň disponuje aj nasledujúcimi technologickými zariadeniami:

 • Kopírovacia frézka:Deckel KF2S
 • CNC frézka: FNG 40 CNC
 • Obrábacie centrá: Hedelius C60, Mikron VCP 800 W DURO
 • Súradnicové vyvrtávačky: BKoE 400x630/2 PA2, BKoE 630x1000/1 PS2
 • Brúsky: Brand 500, Geibel Hotz FS 640 Z SD
 • Tvarová súradnicová brúska: Hauser S3
 • Elektroerozívne hĺbičky: AgieCharmilles FO 350 S, Agie Agietron 1U, Charmilles Roboform 200, Agie Agietron 3U
 • Elektroerozívne drôtové rezačky: Agie Charmilles AC Classic V3, Agie Agiecut Sprint 20, Agie Agiecut 100 D, Charmilles Robofil C 440
 • Elektroerozívny vyvrtávací stroj: Drill 11
 • 3D merací stroj: DEA Global Classic
 • Mikronaváračka: MicroSpot

Konštrukcia nástrojárne využíva programové vybavenie:

 1. UNIGRAPHICS NX11: 3D CAD/CAM systém
  - Mold Wizard: modul pre tvorbu elektród a konštrukciu foriem
  - Manufacturing: modul pre tvorbu NC programov
 2. SOLID EDGE: 3D CAD systém
 3. AUTODESK INVENTOR: 3D CAD systém
 4. AutoCAD, AutoCAD Mechanical: 2D CAD systém
 5. PEPS 8.2: Tvorba 2D NC programov pre elektroiskrové drôtové rezanie
Nastrojáreň
Nastrojáreň
Nastrojáreň
Nastrojáreň
Nastrojáreň
Nastrojáreň