Prevádzky SEZ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Z galvanických povrchových úprav vykonávame hromadné a závesné zinkovanie s násl. modrým chromatovaním  v automatickej linke č.1.

V aut. linke č. 2 sa vykonáme hromadné a závesné cínovanie, niklovanie a striebrenie. V r. 2008 bola dokončená automatizácia procesu galvanických povrchových úprav, stúpla kvalita výstupov.

Max. rozmery dielov: 1200 x  800 x 300 mm.


LISOVŇA

Prvovýroba vyrába plošne tvárnené veľkosériové súčiastky, trieskovo opracované dielce, vykonáva povrchové úpravy galvanickým procesom a nanášaním farby na povrch súčiastok. Zaoberá sa aj zváraním plechových nádob a iných konštrukcií. Závod je schopný, v spolupráci s podpornými útvarmi, a.s., komplexne zabezpečiť výrobu súčiastky podľa dodaného výkresu.

Druhou alternatívou spolupráce je len výroba súčiastok po dodaní hotových prípravkov. Vyrábané sú na jednoduchých, postupových, zlúčených a združených nástrojoch pri spracovaní plechov a pásov z Fe, Cu, Ms, a AI hrúbky 0,1 až 8 mm.
Lisovňa kovov disponuje modernými rýchlobežnými automatmi BRUDERER BSTA 41 a BSTA 50, tvárniaco-montážnymi automatmi BIHLER GRM 50, tvárniacimi automatmi TALO 25 a klasickými excentrickými lismi pre výrobu veľkosériových dielcov do hrúbky pásu 2,5 mm a malosériových dielcov z plechu 2 - 8 mm ojedinele až do hrúbky 15 mm s tvárniacou silou od 10 t do 160 t (LEN 10C, LEN 25C, A, LEN 63C, LEK 160, LEN 160F). Súčasťou prvovýroby je aj časť odporového zvárania podzostáv a zostáv.
Používajú sa pneumatické bodové zváračky 4O kVA a 8O kVA, pneumatické mikrobodovačky 4 kVA a 10 kVA.

Vybavenie pre zváranie Fe, Cu, Ms, Br, bimetálov a ich kombinácií.

NOVINKY:

  • Lis LEN 160 F s rovnačkou a podávačom - lis sila 160 t, kadencia 55 zdvihy/min – pre dielce do hrúbky 4 mm a šírky pásu 200 mm
  • Lis Burkhart EBU H63 s rovnačkou a rotačným podávačom - sila lisu 63 t , kadencia 45-140 zdvihy/min – pre dielce do hr. 2 mm a šírky pásu 200 mm.

OBROBŇA KOVOV

V obrobni sa súčiastky vyrábajú v závislosti od objemu a zložitosti dielcov. Klasickou technológiou sa vyrába na hrotových, revolverových a dokončovacích sústruhoch, frézkach, vŕtačkách, brúskach a závitorezkách. Hromadná výroba sa vykonáva na jednovretenových revolverových automatoch /A20, A2OB, A4OC/ a dlhotočných automatoch /AWA 4M, AWA 7, ADA 6, AWA 10, AWA 16, AWA 25 / ako aj viacvretenových vysokovýkonných sústružníckych automatoch /TORNOS SAS 16 DC/.

Výroba trubkových nitov sa vykonáva na JUS. Priebežné brúsenie na bezhrotových brúskach 3M 182, BB 10. Presné tvarové dielce charakteru sériovej výroby sa vyrábajú na skľučidlových a revolverových NC sústruhoch, SPRY 40 NC/. Mimo obrábania je to produktívna technológia výroby závitov a závitových kolies na valcovačkách zapichovacím a čiastočne priebežným spôsobom /UPW 12,5.1, UPW 31,5.1 00/.

NOVINKY:

Automat ESOMATIC D2 Speed – na výrobu rotačných dielcov z drôtu do D3 – s rotačnou rovnačkou a rotujúcimi nožmi.

OBROBŇA KOVOV

ZVAROVŇA

Mnoho zostáv hlavne z oblasti VN prístrojov je zváraných. Zváranie nádob a ďalších konštrukcií je vykonávané hlavne na poloautomatoch MIG – MAG v atmosfére CO2 resp mix.

Nízkouhlíkové ocele sú zvárané plameňom.


MONTÁŽ VÝROBKOV

  • Montáž VN prístrojov
  • Montáž elektrických prístrojov (domový inštalačný materiál): vypínače, zásuvky a spínače Ističe a príslušenstvo
  • Montáž je prevádzaná zväčša ručne, pomocou rôznych prípravkov a náradia poprípade na poloautomatoch.
  • Montáž vykonávajú zväčša ženy, keďže ide o drobné dielce.
  • Súčasťou montáže je výroba podzostáv, testovanie, popisovanie a balenie.