Vedenie spoločnosti

Spoločnosť SEZ Krompachy je od roku 1992 privátnou akciovou spoločnosťou s čisto slovenským kapitálom.

Predstavenstvo:

  • Ing. Pavel Kuchta – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  • Ing. Jiří Smetana –  výkonný riaditeľ
  • Ing. Ján Kamenický - člen predstavenstva a riaditeľ ZNA
  • Ing. Damián Ringoš - člen predstavenstva a výrobný riaditeľ