• |
  • E-mail

Partners

Bratislava region

ANMIMA
, Cablkova 3, 821 04 Bratislava
Tel: 02/4821 3460, Fax: 02/4821 3444
website: http://www.anmima.sk

BOA s r.o, Trebišovská 19, 821 06 Bratislava, Operation: Lieskovec 13
tel/fax: 02/455 20 482
e-mail: boa@boa.sk

BQZ s r.o., Mlynarovičová č.súp. 2660, 851 01 Bratislava
tel/fax: 02/6231 5446
e-mail: bqz@stonline.sk

EDEN EL-MAT s.r.o., Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava
tel: 02/5363 7395 , fax: 02/5363 7921
e-mail: edenba@edenelmat.sk
website: http://www.edenelmat.sk

ELMAT - Ján Puškáč, Štúrová 891, 908 73 Veľké Leváre
tel: 034/779 45 20, fax: 034/774 11 74
e-mail: elmat@elmat.sk
website: http://www.elmat.sk

FEIM - VLADIMÍR FEDRA, Štefániková 59, 901 01 Malacky
tel. 034/7725 788, fax: 034/7723 466
e-mail: info@feim.sk

HAGARD HALL a.s., Ivanská cesta ,821 04 Bratislava
tel: 02/4329 6673, fax: 02/4329 6646
website: http://www.hagard.sk

I+M ELEKTRO A SVIETIDLÁ, Dukelská 40, 900 01 Modra
tel.: 033/ 647 4811, fax: 033/647 4811
e-mail: info@imelektro.com
webstránka: http://www.imelektro.com

I-CENTER spol. s r.o., Tuhovská 27, 831 04, Bratislava
tel: 02/4910 1626, fax: 02/4910 1637
e-mail: i-center@i-center.sk
website: http://www.i-center.sk

MC-Elektro, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
tel: 02/442 538 65, fax: 02/442 538 00
e-mail: odbyt@mc-elektro.sk
website: http://www.mc-elektro.sk

MURAT s r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
tel: 033/6481 179, fax: 033/6481 164
e-mail: murat@murat.sk
website: http:// www.murat.sk

PRISMA elektroslužba, Turbínová 1, 830 11 Bratislava
tel/fax:02/44458773
e-mail: prisma@inmail.sk
website: http://www.prisma.sk

PRISMA elektroslužba, Myslenická 92, 902 03 Pezinok
tel.:033/642 1001,fax:033/642 2519
e-mail: prisma@prisma.sk
website: http://www.prisma.sk

VEREX, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4911 1930-32, fax: 02/4911 1990
e-mail: kucera@verexelto.sk
website: http://www.verexelto.sk

Trnavský kraj

HAGARD:HAL a.s., Skladová 3, 917 00 Trnava
tel: 033-55 45 100, fax: 033-55 46 162
e-mail: hagard@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

ELMAK spol. s r.o., Hlboké 295, 906 31 Hlboké
Prevádzka: Turá lúka 84, 907 03 Myjava 3
tel.: 034/621 2267, 621 6015, fax: 034/654 0331
e-mail:elmak@elmak.sk

ELMAT - Ján Puškáč, Štúrova 891, 908 73 Veľké Leváre
tel: 034/779 45 20, fax: 034/774 11 74
e-mail: elmat@elmat.sk
website: http://www.elmat.sk

ELMAT - Ján Puškáč, 1. mája 24, 901 01 Malacky
tel: 034/774 11 75, fax: 034/774 11 74
e-mail: elmat@elmat.sk
webstránka: http://www.elmat.sk

KOPÚN & spol.,Šrobárova 1, Trnava 917 01
tel: 033/5501866, fax: 033/5341101
e-mail: kopuntt@kopun.sk
website: www.kopun.sk

Nitra region

ELCONT - František Czeh, Mesačná 36, 945 01 Komárno
tel/fax:035/7700538
e-mail: elcont.komarno@nextra.sk

ELEKTRO–Rudolf Straška, Komenského 34, 942 01 Šurany
tel/fax:035/6503569
e-mail: straska@naex.sk

ELIM-ELEKTRO, Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 0754, tel/fax:035/640 1665
e-mail: elim.nz@nextra.sk

HAGARD HALL a.s., Pražská 6, 949 01 Nitra
tel.: 037/7411 758-9, tel/fax:037/7411508
webstránka: http://www.hagard.sk

J.M.ELEKTRO, Ludánska 17, 934 01 Levice
tel.: 036/630 7380-1,tel/fax: 036/630 7382
e-mail: j.m.elektro@slovanet.sk

MIKRA Nevidzany, Hlavná 331, 952 01 Vráble
tel.: 037/783 1113, tel/fax:037/783 3562
e-mail: mikrak@stonline.sk

MONTREL PLUS s r.o., Šafárikova 79/A, 048 01 Rožňava
tel.:058/788 1321 ,tel/fax:058/732 6772
e-mail: montrel@montrel.sk

ELEKTROMAT - NITRA, Mostná 13 a Cabajská 31, 949 01 Nitra
Tel/fax: 037/ 77 22 163, mob:0905 480 647, 0918 533 822
e-mail: elektromat@elektromat.sk
website: http://www.elektromat.sk

SVENTEX s r.o., Zelená ulica 102, 940 53 Nové Zámky
tel/fax:035/6426600-1-2
e-mail: sventex@stonline.sk

SVENTEX s r.o., Novozámocká 102, 945 05 Nitra
tel/fax:037/655 8961-2-3
e-mail: sventex.nitra@zoznam.sk

TRIO-ELKO, I.Krasku 1, 934 01 Levice
tel/fax:036/631 3251
e-mail: trio.elko@post.sk

VEREX-ELTO s r.o., Pražská 10, 949 11 Nitra
tel.:037/692 7150, tel/fax:037/692 7112
e-mail: mihalik@verexelto.sk

Trenčín region

ANMIMA, Textilná ul., 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel: 038-604539, fax: 038-606428
website: http://www.anmima.sk

ANMIMA, Zámostie - Zlatovská ulica.,911 05 Trenčín
tel: 032/521 933, fax: 032/521 932
website: http://www.anmima.sk

AUTO AKR Elektra, Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
tel/fax: 046/542 1076
e-mail: rendek.akr@stonline.sk

CONSTRUCT s r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza
tel: 046-5425 572, fax: 046-5425 572

ELOS, A. Hlinku 15, 921 01 Piešťany
tel.:033/773 0293, fax:033/773 0292
e-mail: elos@elos.sk
website: http://www.elos.sk

HAGARD HALL a.s., K zábraniu 112, 911 01 Trenčín
tel.:032/744 0510-1, fax:032/7440512
e-mail: klestinec@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

KOPÚN a spol, 916 32 Hôrka nad Váhom
tel. 032-7798281, fax: 032-7798329
e-mail: kopun@ba.telecom.sk

VEREX-ELTO s r.o., Zlatovská 27, 901 01 Trenčín
tel.:032/743 0071, fax:032/743 0074
e-mail: gavlasova@verexelto.sk
website: http://www.verexelto.sk

Žilina region

ANMIMA, Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 1332, fax: 041/7634848
e-mail: dusan_kucharovic@anmima.sk
website: http://www.anmima.sk

ANMIMA, Ulica 1. Mája, Malá kolónia, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/552 86 30, fax: 044/552 8630
e-mail: julius_menhart@anmima.sk
website: http://www.anmima.sk

BKL ELEKTRO, Pri Turci, 036 01 Martin
tel/fax:043/413 4610
e-mail: bkl@nextra.sk

BKL ELEKTRO, Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
tel/fax:043/586 6549

ELSPOIN, Saleziánska 6, 01001 Žilina
tel.: 041/7245726, fax: 041/700244
e-mail: elspoin@elspoin.sk
website: www.elspoin.sk

HAGARD HALL a.s., Rajecká cesta, 010 01 Žilina
tel: 041/724 3194-4365, fax: 041/76324 46
e-mail: behan@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

KONEX ELEKTRO s r.o., Tatranská 72, 034 01 Ružomberok
tel: 044/430 3636, fax: 044/430 3635
e-mail: elmatrbk@konex.sk
website: http://www.konex.sk

KONEX ELEKTRO s.r.o., Na Bystričku 14, 036 01 Martin
tel/fax: 043/423 7856

KP s r.o, Karagujevská 4, 010 01 Žilina
tel.:041/564 0525-517, tel/fax:041/564 0618

KP s r.o, Janka Kráľa 83, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:041/4215084

VEREX-ELTO s r.o., Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/547 4733, fax: 044/552 1579
e-mail: turek@verexelto.sk
website: http://www.verexelto.sk

VEREX-ELTO s r.o., M. Rázusa 13, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 2227,32 , fax: 041/5002 226
e-mail: benuch@verexelto.sk
website: http://www.verexelto.sk

VEREX-ELTO s r.o., 034 01 Ružomberok
tel:044/435 3221, fax:044/4323601
e-mail: salyova@verexelto.sk
website: http://www.verexelto.sk

Banská Bystrica region

ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
tel.: 048/416 3505, fax: 048/416 3345
e-mail: alfex@bb.psg.sk
website: http://www.alfex.sk

AUTO AKR Elektra, Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
tel.: 046/542 1076, fax:046/542 7600
e-mail: rendek.akr@stonline.sk

BALUPA s.r.o., Kamenárska 186, 966 01 Hliník nad Hronom
tel.: 045/679 0847
e-mail: balupa@balupa.sk
website: http://www.balupa.sk

CONSTRUCT s r.o., Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica
tel/fax: 048/416 1715
e-mail: construct_elektro@isternet.sk

CONSTRUCT s r.o., Gemerská cesta 1, 984 01, Lučenec
tel.: 047/432 2751, fax: 047/433 0252
e-mail: construct_elektro@isternet.sk
website: http://www.home.sk/www/construct

CONSTRUCT s r.o., Potravinárska 17, 979 01 Rimavská Sobota
tel.:047/563 3796

ELARO s r.o., Cesta osloboditeľov 183, 977 01 Brezno
tel: 048/6111081, fax: 048/6114057
e-mail: elarobr@stonline.sk

ELEKTRÓN, Družstevná 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel/fax: 047/581 1171
e-mail: ing.czako@elektron.sk
website: www.elektronrs.sk

HAGARD HALL a.s., Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen
tel.: 045/539 4269, fax: 045/539 4616
e-mail: zv@hagard.sk
website: www.hagard.sk

HAGARD HALL a.s., Kremnička 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 048/420 4001, fax: 048/420 4009
e-mail: bb@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

MURAT CK s r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec
tel: 047/432 5960, 718
e-mail: muratck@murat.sk

OSKO a.s., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
tel: 048/ 414 2954, fax: 048/ 416 2563
e-mail: osko@osko.sk
website: www.osko.sk

OSKO a.s., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
tel: 045/ 540 1993, fax: 045/ 540 1994
e-mail: zvolen@osko.sk
website: www.osko.sk

P.T.Elektro, Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 5644, tel/fax: 045/673 5645
e-mail: elektrop@stonline.sk

Prešov region

E.D.E.N - EL MAT s r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.:052/772 2958, 2784 , fax:052/772 1572
e-mail: edenpp@edenelmat.sk
website: http://www.edenelmat.sk

EDISON, Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou
tel/fax:057/446 1139,2784
e-mail: tel/fax:057/4461139,2784
website: http://www.edison.sk

ELTRA - ELMAT s r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov
tel.: 051/776 5017, tel/fax: 051/776 5016
e-mail: eltraelmat.odbyt@slovanet.sk
website: http://www.edenelmat.sk

HAGARD HALL a.s., Tolstého 1, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 2234 , tel/fax: 057/775 5818
e-mail: sivy@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

HAGARD HALL a.s., Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.:052/776 7156,161 , fax:052/7767157
e-mail: lesicko@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

HAGARD HALL a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
tel.: 051/773 4029, fax: 051/773 3747
e-mail: mohler@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

JANÁK s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
tel.: 057/765 91 19, fax: 057/758 07 91
e-mail: info@janak-zeriavy.sk
website: http://www.janak-zeriavy.sk

KONEX-ELEKTROODBYT, Stöcklova 13, 085 01 Bardejov
tel.: 054/488 2086, tel/fax: 054/472 9023
e-mail: konexbj@konex.sk
website: http://www.konex.sk

TVOJA doba s r.o., Ľubochnianska 5, 080 06 Prešov 6, Šarišské Lúky
tel.: 051/776 4478 , fax:051/748 4481
e-mail: tvojadoba@stonline.sk

UNIHOS, D.S. CENTRUM, 066 01 Humenné
tel.: 057/772 2572, fax: 057/778 4723
e-mail: unihos@stonline.sk

Košice region

EDEN EL-MAT s r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice
tel.: 055/633 0948 fax: 055/633 0949
e-mail: edenke@edenelmat.sk
website: http://www.edenelmat.sk

ELEKTROSET, Námestie slobody 6, 053 42 Krompachy
tel.:053/447 2067, 447 1506 , fax:053/447 1506,447
e-mail: elektroset1@stonline.sk

HAGARD HALL a.s., Holubyho 12, 043 27 Košice
tel: 055/677 0008, 9 , fax: 055/677 0006
e-mail: pavlovic@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

HAGARD HALL a.s., Močarianska 1, 071 01 Michalovce
tel.:056/688 2421, fax:056/688 2422
e-mail: brehovsky@hagard.sk
website: http://www.hagard.sk

KONEX ELEKTRO s r.o., Stavbárov 11, 071 01 Michalovce
tel.:056/642 0026 , fax:056/6442996
e-mail: konexmi@konex.sk
website: http://www.konex.sk

KONEX ELEKTRO s r.o., Zimná 69, 052 01 Sp. Nová Ves
tel./fax: 053/4462 562
e-mail: konexsnv@konex.sk
website: http://www.konex.sk

KONEX ELEKTRO s r.o., M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov
tel: 056/672 7789

KONEX-ELEKTRO s r.o., Dopravná 1, 040 13, Košice
tel: 055/6704 210,220,230,240, fax: 055/6704 200
e-mail: konex@konex.sk
website: http://www.konex.sk

KONEX-ELEKTRO TC s r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
tel.: 058/7347 063, fax: 058/7325 184

MONTREL Plus s.r.o., Šafárikova 79, 48 01 Rožňava
tel.: 058/788 1322, fax: 058/732 6772

SETEZA – ELEKTRO s r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 01 Sp. Nová Ves
tel.: 053/441 0481 , fax: 053/441 3035
e-mail: seteza@seteza.sk

VATI, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce
tel/fax: 056/644 2693
e-mail: vati@minet.sk

VEREX-ELTO s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
tel.: 055/622 04 38, fax: 055/677 05 82
e-mail: fodor@verexelto.sk
website: www.verexelto.sk

NEWS

CONTACT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

read more...