• |
  • E-mail

Kariéra

Ponuka práce

Formulár

 

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti SEZ Krompachy,a.s.

Poznámka: Povinné údaje sú označené*

Osobné údaje:
Priezvisko* : Dátum narodenia* :
Meno* : Št. príslušnosť:
Titul:
 
 
 
Kontaktné údaje: 
(Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
 
 
E-mail* : Mobilný telefón:
Telefón - domov: Fax:
Telefón - práca:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
   
 
Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
   v oblasti:   Obchod
      Technológ
      Výroba
      Administratíva
  vo funkcii   
 
 
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
 
Názov školy Od - Do Špecializácia
 
 
Zamestnávateľ Od - Do Zaradenie Náplň práce
 
 
Jazykové znalosti:
 
Angličtina Iný jazyk:
žiadna   žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
 
 
Doplňujúce údaje:
Znalosti :
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu.

Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)
 

 

Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti SEZ Krompachy,a.s. . Spoločnosť SEZ Krompachy,a.s. sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien. купить детское постельное белье украина
 
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár


AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...