Vedenie spoločnosti

Spoločnosť SEZ Krompachy je od roku 1992 privátnou akciovou spoločnosťou s čisto slovenským kapitálom.

Predstavenstvo:

  • Ing. Imrich Smaržík – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  • Ing. František Dzurilla – člen predstavenstva a finančný riaditeľ
  • Mgr. Janka Filipová –členka predstavenstva a personálna riaditeľka
  • Ing. Marcel Ferencz – člen predstavenstva a riaditeľ zahraničného obchodu
  • Ing. Ján Kamenický - člen predstavenstva a riaditeľ ZNA
  • Ing. Damián Ringoš - člen predstavenstva a výrobno-technický riaditeľ